obnova, -y ž. 1. opětné zavedení n. zřízení něčeho, co už existovalo; obnovení: o. přátelských styků; o. smlouvy, slibu; práv. o. řízení mimořádný opravný prostředek směřující k novému provedení řízení; les. náhrada dospělého lesního porostu novou lesinou 2. oprava, úprava něčeho sešlého n. poškozeného: o. zámku renovace; o. fresky, obrazu restaurace 3. poněk. zast. zlepšení, reforma, obroda: hnutí za o-u; hospodářská o. 4. mysl. čerstvě napadlý sníh