obvaz, -u m. (6. j. -u, -e) 1. tkanina n. jiná látka sloužící k obvázání a ochraně poraněné, nemocné části těla: o. obinadlový, dlahový, sádrový; elastický o.; kapesní o. pro první pomoc 2. obvázání: jít na o. 3. věc sloužící vůbec k ochraně: o-y na hadice; o-y lýtkové; v. též ovaz