ochota, -y ž. 1. značná míra dobré vůle něco (žádaného) vykonat, zařídit; úslužnost, svolnost, ochotnost: o. pomoci příteli; o. ustoupit někomu v něčem; projevit o-u k ústupku, učinit něco z o-y; být samá o. ke každému; s největší o-ou velice rád *2. dychtivost: jak s o-ou po jablku sáhne (Erb.)