odsud (poněk. zast. ob. odsad, nář. odsaď Pujm., odsáď Mrš.) zájm. přísl. 1. místa od tohoto místa, z této strany; z tohoto místa; odtud: není to o. daleko; jak o. vyvázneme?; o. tam není vidět; byla by už ráda o. pryč: ob. pakujte se vocaď (K. Čap.); já jsem o. zdejší; o. až potud všecko má své meze *2. času z té doby: obrazy, které o. (z minulosti) kouzlí (básník) (Vrchl.)