okolí, s. 1. prostor, zvl. krajina okolo, v blízkosti něčeho: o. zámečku bylo neupravené; rozhlédnout se po o.; v o. Prahy; v nejbližším o.; v celém o. ani ptáčka nikde 2. řidč. životní prostředí; milieu; okolní lidé: rodinné o. příznivé pro výchovu dítěte; – být svému o. dobrým společníkem; expr. zdrob. *okolíčko, -a s. (Svob.)