oliva, -y ž. (z lat.) 1. subtropický strom pěstovaný pro šedozelené olejnaté peckovice; olivovník; bot. rod Olea: o. evropská 2. peckovice tohoto stromu, z níž se lisuje olej a kt. je také požívána jako ovoce; olivka 2: naložené o-y 3. česká o. hlošina (bot.) 4. věc nějak připomínající olivu, předmět oválného tvaru, např. knoflík, rukověť ap.: zbož. korál n. skleněná perla mající tvar olivového plodu; anat. oválná vypouklina na přední ploše prodloužené míchy; zdrob. olivka v. t.; expr. olivečka, -y ž.; olivový v. t.