ostrovní příd. k ostrov: o. oblast tvořená ostrovy; o. stát rozkládající se na ostrovech; o. říše (často o Anglii); O. ulice (v Praze); zeměp. o. řetěz skupina ostrovů ležících za sebou; zool. o. zvířena omezená na urč. (mořský) ostrov n. na skupinu ostrovů