ostudný příd. 1. působící ostudu; hanebný: o. obraz; o-á písnička; o-á aféra, porážka; o. případ 2. nář. nepříjemný, špatný: o. čas (Kosm.); přísl. ostudně: dopadlo to o.; podst. *ostudnost, -i ž. (Svatopl.)