osypky, řidč. osýpky, -pek ž. pomn. zast. ob. 1. spalničky 2. též j. osýpka, -y vyrážka, nemoc vyrážkou provázená vůbec (Staš. aj.)