otravný příd. 1. působící otravu; jedovatý: o. plyn; přen. o-á propaganda; o. tisk; voj. bojové o-é látky 2. hovor. expr. způsobující nepříjemný pocit, nepříjemnou náladu; znechucující, nudný: o-á schůze; o. člověk; přísl. otravně: působit o.; – hovor. expr. o. dlouhý večer; podst. otravnost, -i ž.