příprava, -y ž. 1. činnost (zvl. práce) předcházející a umožňující uskutečnění něčeho: pečlivá p. ke zkoušce; odborná p. lékařů; válečné p-y; p. ve výcvikovém středisku; rozsáhlé p-y na lyžařskou sezónu; p-y k svatbě; mluvit bez p-y spatra; horn. souhrn prací, jimiž se připravují důlní prostory k dobývání; zeměd. p. půdy souhrn obdělávacích prací před setbou; voj. palebná p. palba, kt. má umlčet nepřítele před zahájením vlastního útoku 2. úprava, uchystání, chystání, zpracování, zpracovávání: p. salátu, polévky; p. píce pro dobytek; p. léku 3. věc n. souhrn věcí, potřeb, součástek používaných k zhotovení n. vykonání něčeho: krejčovské p-y; ptala se, jaké p-y kuchařka ti dala (Svob.); zast. koně s pyšnou p-ou (Jir.) postrojem 4. zvládnutí učebné látky na příští hodinu; (písemný) domácí úkol: sešit na p-y; napsat si početní p-u