Nalezeno 2 heslových statí.

pak

přísl. 1. vyjadřuje časovou posloupnost, následnost něj. děje po jiném ději; později, potom, nato, p…

pak

I, -u m. (6. mn. -cích) (z něm.) zast. ob. balík: těmi paky jsme ani nehnuli (Her.); zdrob. páček,…