pan- předp. (z řec.) v přejatých a mezinárodních slovech obměňuje význam základu významem řec. předp. pan vše (pansofie vševěda, panevropský všeevropský); v. též panto-