panna, -y ž. (2. mn. panen) 1. (za feud.) neprovdaná příslušnice nejvyšší šlechty, svobodná šlechtična 2. dospělá osoba ženského pohlaví, kt. neprožila pohlavní styk: neporušená p.; už není pannou 3. poněk. zast. mladá neprovdaná žena; milá, milenka; dívka 1, 2, děvče 1, 3: mládenci a panny; panny jak jarní růže květ (Erb.); pěkná p. (Vrchl.); – běžné v ust. spoj. stará p. starší neprovdaná žena; pro jednu pannu klobouk na stranu (pořek.); poněk. zast. v přirovnání vyjadřuje pěkný vzhled, urostlost, čilost, čistotu ap.: chlapec jako p., urostlý a statný (Jir.); (břízy) stály jak útlé panny (Zey.); statky jako panny (Svob.) upravené, bílé †4. označení n. oslovení neprovdané ženy: jestli pak vy, panno Madlenko, budete dobře sedět? (Něm.); p. kuchařka (Maj.) 5. náb. v označení Ježíšovy matky, panenských světic a žen vůbec: P. Maria; Maria, panno přemocná (Erb.); svatá p. Kateřina; velebné panny (zast., Svět.) jeptišky, řeholnice; anglické panny ženský katolický řeholní řád; P. orleánská Johanka z Arku; ob. slzičky Panny Marie hvozdík kropenatý (bot.) 6. v lid. názvech báječných bytostí: divá, lesní, vodní p.; morová p. (Třeb.) mor; mytol. mořská p. z poloviny žena a ryba; (kdysi) výzdoba kupeckých krámů 7. figurka (loutka) (zř. obrázek) představující zprav. děvčátko n. děťátko (dětská hračka); panenka 3: porcelánová p.; děvčata si hrají s p-mi 8. krejč. figurína (které se užívá ke zkoušení oděvů): modelová p. 9. hist. železná p. mučidlo přizpůsobené tvaru lidského těla, uvnitř s hřeby, kt. mučeného píchaly 10. hvězd. P. jm. 6. souhvězdí zvířetníku; zdrob. panenka v. t.