paragraf, -u m. (6. j. -u) (z řec.) oddíl v zákonech, nařízeních, odborných spisech ap.; značka § pro tyto oddíly: podle p-u 81 nařízení...; vykládat zákon p. za p-em; ob. na to jsou p-y to je trestné; kličkovat mezi p-y, překrucovat p-y úmyslně špatně vykládat nařízení; expr. je zkroucený jako p. shrbený, schoulený; práv. přesně vymezená a číslem označená část psané právní normy; sport. (v krasobruslařství) osma vytvořená pomocí jediného odrazu; expr. zdrob. *-gráfek, -fku (Ner.), *-grafíček, -čku (Ner.) m.; -grafový příd.: řídit se podle p-ého měřítka (Ner.)