parma, -y ž. (2. mn. -rem) (z něm.) kaprovitá ryba protáhlého těla s vousky na horním rtu, žijící při dně řek; zool. rod Barbus: p. obecná; parmový příd.: ryb. p-é (vodní) pásmo