pasivum [-sí-], pasívum, -va s. (z lat.) 1. zprav. mn. pasíva soubor dluhů, závazků (op. aktivum); ekon. p-a zdroje podnikových prostředků vyjádřené peněžně; stálá p-a prostředky, kt. podniku nepatří, ale kt. má v dlouhodobém užívání (op. aktiva) 2. zprav. mn. řidč. nedostatek, závada, neúspěch: p-a knihy 3. jaz. slovesný rod (genus) trpný (pasívní) (op. aktivum)