patolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (patoložka, -y ž.) odborník v patologii; patologie, -e ž. 1. nauka o nemocech: profesor p.; ústav experimentální p.; biol. nauka o chorobných pochodech a změnách v těle ústrojenců: p. humánní, veterinární; rostlinná p. fytopatologie 2. slang. patologický ústav ap.: mrtvola byla odvezena do p., na p-i *3. chorobný, nezdravý zjev v lidské společnosti: ukázat v románě p-i v naší veřejné domácnosti (Sez.); patologický příd.: p-á anatomie; p. ústav; – p. člověk, zjev, stav chorobný, nezdravý; přísl. patologicky, podst. patologičnost, -i ž.