pedagogika, -y (†pedagogie, -e, Arb.) ž. (z řec.) nauka o výchově: p. dětí předškolního věku; dějiny p-y; experimentální p.; pedagogický příd.: p. pracovník; p-é působení učitelské, vychovatelské, výchovné; p-é schopnosti, zkušenosti; p-á teorie a praxe; p-á literatura; p. výzkum, pokus; p-é školství; p-é instituty, (dř.) vysoké, vyšší školy p-é pro vzdělání učitelů; P. ústav Jana Ámose Komenského ČSAV; Státní p-é nakladatelství (zkr. SPN); přísl. pedagogicky: p. vzdělaný učitel; p. dobře působit; podst. pedagogičnost, -i ž.: řidč. p. umění