pendlovky, -vek ž. pomn. (z něm.) ob. zasklené kyvadlové hodiny: staré p.