pití, s. 1. poněk. zast. nápoj: zchystat jídlo a p.; káva a podobné panské p. (Něm.); p. čarodějné (Jir.) kouzelný nápoj 2. zeměd. p. (pro dobytek) krmení z vody s moukou, otrubami ap.; expr. zdrob. pitíčko, -a s.; v. též píti