plivati (†plvati Jir., Baar aj.), expr. a obl. mor. plíti (1. j. pliji, rozk. plij, min. plil, podst. plití) ned. 1. vrhat, vypouštět sliny z úst: p. kolem sebe; p. na podlahu; kašlání a plivání; p. (čast. plivnout) si do dlaní, přen. expr. pospíchat s prací, dát se do ní; p. někomu do tváře, do obličeje, do očí, řidč. kniž. v tvář, přen. expr. hanobit, urážet někoho; přen. p. si do tváře, do obličeje hanobit se, ostouzet se 2. (co) vůbec vrhat, vypouštět něco z úst (huby, tlamy): p. pecky; drak plival (plil) ohen; přen. p. žluč zlobit se, vztekat se; p. nenávist proti někomu; expr. míchačky betonu plivaly stále větší dávky 3. zhrub. (před kým, čím; na koho, co; po kom, čem) hrubě a okázale dávat najevo opovržení, pohrdat někým, něčím, ostouzet, hanobit, tupit: p. před nečestným člověkem; p. na lidi, na peníze; p. po tradicích; p. na svou lepší minulost; vychvalovat cizí umělce a po domácích p. ○ předp. do-, na-, od-, o-, po-, u- (se), vy- (se), za-; nás. plivávati