plus přísl. (lat.) 1. mat. vyjadřuje sčítání (zn. +); a (op. minus): dvě p. tři (2 + 3) 2. mat., fyz. označuje kladnou veličinu (zn. +): teplota p. čtyřicet stupňů (+40°) nad nulou (neodb.)