počítač, -e m. (živ.) (počítačka I, -y ž.) ten, kdo počítá, sčítá: věčný p. a statistik (Bass) čítač; počítač, -e m. (neživ.) řidč. počítací stroj: tech. stroj na zpracování informací, kt. řeší úlohy pomocí matematických, případně i jiných operací: samočinný, elektronkový, reléový, tranzistorový p.; jad. fyz. p. záření zařízení k měření intenzity radioaktivního záření