politický [-ty-] příd. 1. týkající se politiky: p. problém; p-á výchova; p. konflikt; p-á situace; p-á práce; p-é změny; vůdčí p-á osobnost; p-á schůze; p. útlak; uvolnění p-ého napětí; dobytí p-é moci; p. vězeň; p. delikt; polit. p-á strana; p-é byro; ekon. p-á ekonomie; práv. p-á správa (dř.) úřady vykonávající vnitřní správu 2. kniž. družný, společenský: člověk je tvor p.; přísl. politicky: činitel p. rozhodující; p. uvědomělý; být p. organizován; být p. na výši; p. myslit; osoby p. podezřelé; podst. političnost, -i ž. politický ráz: p. projevů