popularisovati [-zo-], popularizovati ned. (z lat. zákl.) 1. (co; ~) přístupně vykládat a přibližovat širokým vrstvám (výsledky vědy a kultury): p. přírodní vědy; popularizující výklad 2. (co, řidč. koho) šířit ve veřejnosti vědomost o něčem, někom novém, získávat oblibu, popularitu pro něco, někoho nového: p. a propagovat zlepšovatelské hnutí; p. sport ○ předp. z-