porada, -y ž. 1. rozhovor, při kt. někdo někomu radí n. se spoluradí: má p-u s vedoucím; odborná p. konzultace; přijít (k někomu) na p-u; soud se odebral k poradě; zast. brát (s někým) p-u (Klicp., Rais) radit se 2. ústní rozprava za účasti většího počtu účastníků o řešení urč. otázek, zprav. odborného rázu; konference 1: pracovní, výrobní p.; p. o výhledovém plánu; klasifikační p. učitelského sboru; svolat p-u; zahájit, skončit p-u 3. poněk. zast. rada: přispět p-ou, poučením (Havl.); neví sobě p-y (Hál.); s cikánem nebylo p-y (Olb.) nebylo lze s ním (domluvou ap.) nic pořídit; porada, -y m. řidč. hanl. kdo do něj. činnosti zasahuje jen radami, zprav. nežádoucně: páni p-ové rádi poučují; měl mnoho "p-ů" (Lid. nov.); expr. zdrob. *poradička, -y ž.