poskytovati, kniž. a zast. poskytati, poskýtati ned. k poskytnouti 1; skýtat: p. někomu útěchu; p. lékařskou pomoc; p. informace; p. příležitost k něčemu; p. silné stravy (Ner.); kraj poskytuje bohatou úrodu; zdroj poskytá chladnou vodu (Vrchl.); poskvtat (hostům) zábavy (Pfleg.); †poskytovati se ned. k poskytnouti se: bezbožné divadlo se poskytovalo k pohledu (Čel.); nás. poskytovávati