poslechnouti dok. (min. -chl, trp. -chnut) k poslouchati 1, 3, 4: poslechni, jak ptáci zpívají; p. si zpěváka, rozhlas, přednášku; zast. aby bylo komu p. (Čel.); – hovor. poslechni, neudělal jsi to sám?; poslechni, neměl bys už jít? ap. poslyš 2; – p. matku, rodiče, poručníka; panímámy zase poslechl (zast., Prav.); p. něčí radu, rozkazy (poněk. zast. rady, rozkazů); neposlechl výstraze (zast., Zey.); na jeho rozkaz neposlechl (Jir.); p. na slovo okamžitě