postaviti dok. (3. mn. -í, rozk. -stav, min. -vil, trp. -ven, podst. -vení) 1. (co, řidč. koho kam, kde) dát na něj. místo, umístit tak, aby to tam stálo: p. lampu na stůl; p. židle do řady; p. nábytek do pokoje, v pokoji; p. knihy do knihovny; p. sošku na skříň; p. žebřík k oknu přistavit; p. se do dveří 2. (koho, 4. p., kam, kde) vykázat, určit někomu místo, kde má stát, způsobit, aby někdo někde stál: p. vojína na stráž; p. žáky do řady; p. žáka před lavice; p. někoho před soud obžalovat; p. někoho v čelo, zprav. přen. pověřit jej vedením; p. někoho stranou, přen. zbavit vlivu; zast. (oznámeno) abych jim ho postavil (Wint.) předvedl; kam ho ráno postaví, tam ho večer najde (pořek.) je nesamostatný, nepohyblivý; mysl. slang. p. střelce, honce rozestavit 3. (co, koho) uvést do vztyčené polohy, polohy stoje; vztyčit, vzpřímit: p. sloup; p. padlého koně; p. se na ruce, na hlavu; p. péro šikmo; p. někoho na nohy, zprav. přen. expr. pomoci mu z nesnází, posílit, uzdravit ho; přen. p. něco na hlavu převrátit, obrátit; p. si hlavu být neústupný 4. (koho, 4. p.) způsobit, že se někdo octne v něj. situaci, uvést ho do ní: p. někoho tváří v tvář nebezpečí; p. někoho před rozhodnutí, před otázku požadovat od něho rozhodnutí, odpověď; p. někoho před odpovědný úkol uložit mu jej; p. někoho mimo zákon zbavit ho ochrany zákona; p. někoho před hotovou věc rozhodnout tak, že už na tom nelze nic měnit †5. (koho, 4. p.) ustanovit, určit v něj. hodnosti, funkci: p. za dozorce (Herb.); posádka, nad níž postaven pan Kostka z Postupic (Tomek) 6. být postaven (jak) zaujímat něj. společenské, úřední ap. postavení, žít v něj. podmínkách: člověk vysoce postavený; být postaven dobře, v bídě 7. (koho, co) ukázat, dát najevo: p. někoho do příznivého světla; p. někoho, něco za vzor; p. události v jiném světle; p. proti starým názorům nové uvést, konfrontovat je s nimi 8. (co nač, na čem) založit na něčem, opřít o něco: p. výzkum na bezpečný vědecký základ; p. děj povídky na komičnosti; p. teorii na pevných základech 9. (co) dát, předložit k úvaze, rozhodnutí ap.; položit: p. požadavky; p. před někoho úkoly; nespr. p. otázku položit, dát 10. (co nač) dát vařit: p. (vodu) na čaj; p. brambory, na brambory; je postaveno na snídani 11. (co) stavěním zřídit; vystavět, vybudovat, zbudovat: p. stan; p. dům, přehradu; p. pomník; p. sněhuláka; ob. expr. p. boudu na někoho přichystat úskok, léčku 12. (koho, co) zorganizovat, připravit k boji (vojsko ap.): p. vojsko; p. sto divizí; p. brigády na řepu; sport. p. hráče (k utkání) zařadit (do družstva), určit; p. (silné) mužstvo 13. slang. (co) zhotovit, sestavit, vytvořit: dovede p. dobrou práci; dobře postavený román; p. roli; p. referát, projev vypracovat n. pronést; p. nový rekord; zř. p. písmo jak advokát (Herb.); postaviti se dok. 1. zaujmout místo, postavení; stoupnout si; zaujmout něj. stanovisko: p. se do dveří, mezi dveře; p. se do cesty někomu; p. se na špičky; p. se po bok někomu, přen. vyrovnat se mu; p. se někomu tváří v tvář; p. se na vlastní nohy stát se samostatným; – p. se na stranu slabších; p. se proti novotám; p. se na odpor †2. dostavit se: musili se všichni poddaní p. (Svět.) 3. (za koho, co) vzít někoho, něco v ochranu; zastat se někoho, něčeho: p. se za přítele; vedoucí se postavil za své podřízené; p. se za návrh předsedy 4. (komu) projevit nesouhlas, odpor; vzepřít se: celé hospodě se postavil; nikdo si netroufal p. se mu †5. (za koho) ujmout se něj. funkce, přijmout něj. funkci: p. se za svědky (Hál.); ned. postavovati, p. se