potápěč, -e m. (živ.) 1. kdo se potápí pod vodu, zprav. aby něco vynesl ze dna; pracovník odborně vyškolený a vybavený k práci pod vodou: p-i se vrhali do moře; sportovní p.; – p-i ve skafandrech zkoumají mořské dno *2. kdo něco potápí: p-i lodí (Pujm.); potápěč, -e m. (neživ.) fyz. kartézský p. pokusná fyz. pomůcka využívající nestlačitelnosti kapalin a šíření tlaku v kapalinách všemi směry