potok, -a m. (6. j. -ku, -ce, 6. mn. -cích) menší přirozený vodní tok: horský, luční p.; rozvodněný, vyschlý p.; bublání p-a; přen. expr. (o velkém množství:) p-y krve, slz; p. lidí (Olb.); krev tekla p-em; zdrob. potůček, -čku, řidč. -čka m. (6. mn. -čcích, -čkách); příd. potůčkový