pranepatrný příd. zcela nepatrný: p-á menšina, částka; p. zbytek, počet; – p-á stopa, změna; – p-á příčina; přísl. -nepatrně