prefekt, -a m. (*prefektka, -y ž., K. Schulz) (z lat.) 1. představený, ředitel růz. institucí, celků (u nás dříve): p. archívní (Pal.); hist. škol. někdejší název ředitele gymnasia; veř. spr. přednosta urč. správního úřadu v někt. zemích (ve Francii, v Itálii aj.): p. departementu; policejní p. policejní ředitel (v Paříži aj.); hist. vysoký úředník ve starověkém Římě 2. (kdysi) dozorce nad studenty v internátě, semináři ap.: udělali mě (studenta) p-em (Rais); prefektský příd.: p-é místo; podst. prefektství, s. řidč. prefektura