preference, -e ž. (z fr.) kniž. přednost, výhoda někomu poskytovaná: p. pracovníků v dolech; platová p.; soustava p-í v mezinárodním obchodě; preferenční příd. přednostní: p. cla zvýhodněná; přísl. *preferenčně (Práce)