presentovati [-ze-], prezentovati (zast. hovor. prezentýrovat Jir., Ptáčník) ned. i dok. (z lat.) 1. (co) předkládat, předložit, podávat, podat 5, 2: hovor. prezentoval mu své požadavky; často záleží jen na tom, jak se věc prezentuje; poněk. zast. snídaně byla presentována stařenou (Arb.); obch. p. cenný papír, šek, směnku předkládat, předložit k proplacení v den splatnosti; mysl. (pes) prezentuje zajíce †2. (co komu) darovat 1: pán dámě presentoval losy (Jir.); pugét presentuje první gratulant (Herrm.) 3. zast. hovor. (koho, 4. p.) představovat, představit: presentovala slečny svému bratrovi (F. Schulz); vlastenky se chtějí v národních krojích p. (Něm.) †4. (koho, 4. p.) navrhovat, navrhnout na něj. úřad; dosazovat, dosadit, zařazovat, zařadit, ustanovovat, ustanovit (do něj. úřadu ap.): presentován jest od patrona nový kandidát za nástupce (Pal.); – byl presentován a nastoupil (na školu) (Rais) 5. voj. přijímat, přijmout (brance) do stavu armády (do základní služby) 6. úř. p. podání evidovat podacím razítkem a jednacím číslem z podacího protokolu †7. (co; čím komu; ~) vzdávat, vzdát poctu (zbraní), zdravit, pozdravit (zbraní): p. pušku (Čech); p. mrtvému puškou (Kub.); presentovat se, prezentovati se (†presentýrovat se, †prezentýrovat se Tyl) ned. i dok. hovor. jevit se, projevit se, ukazovat se, ukázat se: p. se dobře; p. se v jiném světle; dobře se p. výstavou; p. se skandály