prolog, -u m. (6. mn. -zích) (z řec.) předmluva k slovesnému dílu; předmluva k dramatu; úvodní proslov, úvod, vstup (op. epilog): p. skladby; p. ke knize; – zahájit hru p-em; prologický příd.: řidč. p-á skladba