prostitutka [-ty-], -y ž. (2. mn. -tek) (řidč. prostitut, -a m.) kdo provozuje prostituci; nevěstka: vykřičený dům s p-mi; přen. hanl., zvl. publ. kapitalisti, vojáci, kněží, p-ti lidského ducha (Mach.); novinářská p. (Gottw.) prodejný novinář