psycho- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova psýché duše, a to 1. jako s jejím předmětem (psychologie nauka o duši, duševnu) 2. jako s její vlastností (psychohygiena duševní hygiena) 3. jako s jednou ze dvou stejnorodých vlastností téhož předmětu n. jevu (psychofyzický psychický i fyzický)