puč, -e m. (z něm.) násilný politický převrat (zprav. reakční) provedený malou skupinou lidí: kontrarevoluční, protistátní, protilidový p.; vojenský p.; potlačení fašistického puče