puls, -u [-zu] m. (6. j. -u) (z lat.) tep: zrychlený, zpomalený p.; změřit, hmatat p.; přen. publ. zrychlení pulsu pětiletky; sledovat p. doby; med. hmatný, nitkovitý p.; pulsový [-zo-] (†pulsovní Jg. aj.) příd.: med. p-á křivka tepová