pult, -u m. (6. j. -ě, -u) (z něm. driv. lat.) 1. (též †pudl Jir., *půdl Ner.) podlouhlý stůl, na němž se prodává, čepuje, nalévá ap.: kupecký, prodejní, hostinský, nálevní p.; chladicí p.; ust. spoj. mít zboží pod pultem jen pro někt. kupující; obchodování pod pultem (Zápot.) 2. pulpit 1, 2: dirigentský p.; hud. slang. házet noty pod p. vynechávat je při hraní; – číst a psát vstoje u (psacího) pultu; zdrob. pultík, -u (*pultek, -tku, Jir.) m. (6. j. -u, 6. mn. -cích): účetnický p.; pultový příd.: p-é váhy; p-á vitrína; stav. p-á střecha rovinná se sklonem na jednu stranu