puma I, -y ž. (z fr. zákl.) 1. (kovové, zprav. ocelové) těleso naplněné výbušninou, kt. vybuchne zprav. po dopadnutí; bomba 1: shazovat pumy; atomová p.; střepiny z pum; výbuch časované pumy; expr. vpadl do místnosti jako p. náhle, neočekávaně; zpráva působila jako p. senzačně; přen. pumy smíchu (Biebl) výbuchy; voj. náboj s ničivou náplní shazovaný z letadel: p. tříštivá, trhací, zápalná; chemická p. 2. stud. slang. nedostatečná známka, pětka: dostat pumu 3. geol. sopečná p. vyvřelina kulovitého n. oválného tvaru; bomba 3; zdrob. pumička, -y ž.