raroh, -a m. (6. mn. -zích) dravý pták příbuzný sokolu; zool. podrod Hierofalco: r. velký; r. jižní