recensent [-ze-], recenzent, -a m. (recensentka, recenzentka, -y ž.) (z lat.) autor recenzí 1; posuzovatel, kritik 1: hudební, divadelní r.; literární r.; stálý r. časopisu; nakladatelský r. rukopisů; recensentský, recenzentský příd.: r-á činnost; r. posudek; přísl. recensentsky, recenzentsky: r. posuzovat jako recenzent; podst. recensentství, recenzentství, s. činnost recenzenta