recht přísl. (z něm.) zast. ob. 1. ve spoj. (ne)být (někomu) r. vhod, po chuti: není mu nic r.; nebylo mu to r. 2. ve spoj. mít r. pravdu: měl r., že odešel dobře udělal; máš r., ožeň se (projev souhlasu)