reflex, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. bezděčná reakce na něj. popud: uhnul se (ráně ap.) jen r-em; fyziol. reakce organismu zprostředkovaná nervovou soustavou: podmíněný, nepodmíněný r.; polykací, sací r.; obranný r.; patelární, abdominální r. 2. odraz světla; odražené světelné paprsky; odlesk 1, odraz 2: světelný, optický r.; slunce vrhalo r-y až do pokojů (Šal.); – r-y plamenů na zdi; broušená váza se zelenavými r-y záblesky 3. kniž. odezva 1, ohlas 2, odraz 3: společenský r. uměleckého díla; událost měla nepřímý r. v zahraničí; reflexní v. t., reflexivní, reflexívní v. t.