reforma, -y ž. (2. mn. -rem, *-rm Jir. aj.) (z fr. driv. lat. zákl.) 1. úprava, změna, přeměna něj. stavu n. řádu, zvl. též veřejného zařízení, směřující k jeho zlepšení; změna, reorganizace polit., státního zřízení ap., která se (na rozdíl od revoluce) nedotýká jeho podstaty: uskutečňovat, připravovat drobné, dalekosáhlé r-y; r. školství; pravopisná r.; r. kalendáře úprava; – politické, hospodářské r-y; práv., ekon. pozemková (též zemědělská, agrární) r. zásah státu do úpravy pozemkového vlastnictví spočívající v rozdělení velkých celků většímu množství rolníků; peněžní r. opatření státu, při kt. se nové peníze vyměňují v urč. poměru za staré; měnová r. opatření státu, při kt. se zavádí nová měna 2. mlyn. stroj na čištění krupice a krupičky; expr. zdrob. *reformička, -y ž. (Červen aj.); reformní příd.: r. hnutí, snahy; r. socialismus (Z. Nej.) reformistický; poněk. zast. r. kalhoty (Haš.) reformky; škol. r. reálné gymnasium (dř.) typ gymnasia (reálné gymnasium s latinou od kvinty); hist. r. banket; přísl. reformně: r. kompromisní; podst. *reformnost, -i ž. (Šal.)