reklama, -y ž. (z fr. driv. lat. zákl.) činnost, úsilí záležící ve veřejném doporučování něčeho (nejč. zboží ke koupi) možným zájemcům; prostředky (např. plakáty, inzeráty, nápisy, světla aj. oznámení) k tomu sloužící: dělat r-u novým výrobkům; vkusná, bombastická, barnumská r.; využít tisku, rozhlasu, televize k r-ě; – r., r-y na zadní stránce novin; vylepovat, promítat r-y; světelné, neónové r-y; dělá mu to špatnou r-u, přen. expr. pověst; přen. doporučování, vychvalování něčeho, někoho vůbec, často okázalé a nekritické: r. buržoazního tisku pro americký způsob života; dělat r-u filmovému herci získávat pro něj popularitu; expr. zdrob. *reklamka (Herrm. aj.), *reklamička (Arb. aj.), -y ž.; reklamní (*reklamový) příd.: r. nápis, plakát, leták; r. film; r. zpravodajství věnované reklamě; r. kreslíř; r. oddělení podniku propagační; r. trik; r-ová kritika (knihy ap.) (Ath., Lier aj.) jednostranně pochvalná (pro účely reklamy); tlouci na r. buben dělat hlučnou reklamu; zbož. r. salám (dř.) levný konzumní; přísl. reklamně řidč.: r. bombastická chvála; podst. *reklamnost, -i ž.: anketa zatížená r-í (Fuč.)