rekord, -u m. (6. j. -u, řidč. -ě) (z angl. driv. lat. zákl.) absolutně nejlepší (měřitelný) výkon ve sportu; nejlepší n. mimořádný výkon, výsledek vůbec: vytvořit, překonat r.; atletické, plavecké r-y; r. ve skoku o tyči; rychlostní, výškový (letecký) r.; světový, evropský, československý, olympijský r.; držitelé r-ů; – rychlorazičský r.; pěstitelský r.; lámat r-y, přen. expr. podávat vůbec něj. mimořádné výkony; expr. zdrob. *rekordík, -u m. (Drda); rekordní příd.: r. výkon, rychlost, čas; publ. závodník je v r. formě kdy je schopen dosáhnout rekordu; – r. tavba, výnos, úroda vysoko přesahující obvyklou míru; r. účast mimořádně velká; přísl. rekordně řidč.: r. rychlý; – koksárna r. postavená (Lid. nov.) v rekordním čase